ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΝΧΑΙΜ

Σκοπος του Συλλόγου είναι η συμπαράσταση στο έργο του σχολείου και των δασκάλων