ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 Ιστορία του σχολείου


Το ενταγμένο Ελληνικό σχολείο του Μανχάιμ ξεκίνησε την λειτουργία του το σχολικό έτος 1977/1978. Έλληνες εκπαιδευτικοί δίδασκαν Ελληνική Γλώσσα, Mαθηματικά, Mελέτη του Περιβάλλοντος, Iστορία και Θρησκευτικά. Γερμανοί εκπαιδευτικοί δίδασκαν Γερμανικά, Εικαστικά και Γυμναστική.

 

 Σκοπός ήταν η ομαλότερη ένταξη των μαθητών στη γερμανική κοινωνία. Σ' αυτό θα βοηθούσε η άριστη κατοχή της γερμανικής γλώσσας ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με τις γερμανικές συνήθειες καθώς και με στοιχεία του γερμανικού πολιτισμού. Έτσι σε περίπτωση μη επιστροφής στην πατρίδα τους, οι μαθητές αυτοί θα είχαν καλύτερες προοπτικές να προχωρήσουν στη γερμανική εκπαίδευση. 


Στην αντίθετη περίπτωση, της επιστροφής των μαθητών στη πατρίδα, η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε και στην άριστη προετοιμασία των μαθητών αυτών ώστε να μη συναντήσουν δυσκολίες στην ελληνική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη σημασία δινόταν, όπως άλλωστε και σήμερα, στην τήρηση των παραδόσεων.

 

Από το σχολικό έτος 1994/1995 σταματάει η προσπάθεια αυτή στα Hauptschule. Προκύπτει η ανάγκη εντονότερης και συστηματικότερης προετοιμασίας των Ελλήνων μαθητών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της γερμανικής εκπαίδευσης (Real.,Gymnasium)

 

Λίγα λόγια για το σχολείο σήμερα.

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε τι εννοούμε λέγοντας «ενταγμένο» Ελληνικό σχολείο: Μέσα στο γερμανικό πρόγραμμα του σχολείου έχουν ενταχθεί καθημερινά ώρες παρακολούθησης του ελληνικού τμήματος.


Τα παιδιά, δηλαδή, συγκεκριμένες ώρες κάθε μέρα, πηγαίνουν στην αίθουσα Ελληνικών. Εκεί, διδάσκονται Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά και Παραδοσιακούς χορούς. Η ύλη των μαθημάτων και τα βιβλία είναι ίδια με αυτά που διδάσκονται και στην Ελλάδα. Επίσης, γιορτάζονται οι εθνικές επέτειοι, τα Χριστούγεννα και διοργανώνεται η τελική καλοκαιρινή γιορτή.


Το βασικό πλεονέκτημα του ενταγμένου Ελληνικού σχολείου είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα μέσα στο γερμανικό σχολείο, δίχως να χρειάζεται να αφιερώνουν επιπλέον ώρες για την εκμάθησή της σε απογευματινά προγράμματα. Από το 2017, τα παιδιά από 8 ετών και άνω μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις Ελληνομάθειας για την απόκτηση του α’ πιστοποιητικού (Α1).  


Τέλος, να επισημάνουμε ότι στο σχολείο έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν Ελληνόπουλα από όλο το Μάνχαϊμ,ανεξαρτήτως περιοχής της οικίας τους, καθώς και από τα διπλανά κρατίδια όπως την Έσση η Ρηνανία Παλατινάτο! 


Από το 2020 μεταβήκανε σε ΤΕΓ τμημα μ ελληνικής Γλώσσας έχοντας ενταγμένα στο ωρολογιακό πρόγραμμα την ελληνική μητρική γλώσσα ! Είμαστε ένα από τα λίγα σχολεία με την δυνατότητα ενσωμάτωσης της ελληνικής μητρικής γλώσσας στο ωρολογιακό πρόγραμμα του Γερμανικού Σχολείου ! 

    

  


Διοικητικο προσωπικο Γερμανικου ΣχολεΙου

Διευθύντρια του σχολείου Βάλτχοφ: Κυρία Βαλτς-Κουρτς

Υποδιευθύντρια του σχολείου Βάλτχοφ: Κυρία Σμάλερ 

 


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Κυρία Μαρία Μωυσίδου