ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΝΝΧΑΙΜ

  • Σκοπος του Συλλόγου είναι η συμπαράσταση στο έργο του σχολείου και των δασκάλων.
  • Στόχος του συλλόγου μας είναι να είναι, να διατηρήσει όλες τις ελληνικές παραδόσεις που αποτελούν μέρος της καθημερινής ελληνικής σχολικής ζωής και να τις οργανώσει όπου είναι δυνατόν.
  • Η ανάδειξη της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.
  • Η υποστήριξη της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και η προώθηση της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας. 
  • Aφοσίωση στην στον τοπικό πολιτισμό, τις δραστηριότητες αναψυχής για παιδιά, την προώθηση και την ένταξη τους στο μάθημα γλώσσας.
  • Ο σύλλογος μπορεί να διοργανώνει ή να προωθεί εκδηλώσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού ή παρόμοιου χαρακτήρα. Ειδικότερα, να ενθαρρύνονται τα παιδιά και οι νέοι.
  • Υποστηρίζουμε το έργο των εκπαιδευτικών από οργανωτικής πλευράς, όπως οι εκδηλώσεις και οι διοργανωτές των βιβλίων.
  • Οργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές και γονείς, επίσης σε συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και την εκκλησία.
  • Συνεργασία σχολείου, εκπαιδευτικών, γερμανικών και ελληνικών σχολικών αρχών ή δημοσίων φορέων.
  • Συνεργασία με την Συνομοσπονδία και  Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Βάδης.

Umsetzung hmf GmbH

Copyright © Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten der griechischen Schule Mannheim e.V