ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο

Σχολικό Έτος   2021 / 2022

Πρόεδρος :         Ευαγγελία Παπαμάνογλου

Ταμίας :                Σταματία Βλασιάδου

Γραμματέας :     Ευδοκία Κεμάλη, Κυριακή Κατσέα

Μέλος :                Αθανάσιος Καφαλτζής 

Μέλος :                Αγγελική Βοεράκου

 


Σχολικό Έτος 2017 / 2018

Πρόεδρος :         Καφαλτζής Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος : Φανουράκης Κωνσταντίνος

Ταμίας :                Μαστορίδης Νεκτάριος

Γραμματέας :     Πασχίδη Αρετή

Μέλος :                 Τζουρίδου Αλίκη

Μέλος :                 Τουρετζόγλου Ευθυμία 

Μέλος :                 Τσιρίκας Άγγελος

Μέλος :                 Κουλιοπούλου Αγγελική

 

Σχολικό Έτος 2015 / 2016

Πρόεδρος :         Γρούνη Φωτινή

Αντιπρόεδρος : Κρικέλης Δημήτριος

Ταμίας :                Μαστραντώνης Κυριάκος

Γραμματέας :     Χατζή Κωνσταντίνα

Μέλος :                 Μπούρδας Ελευθέριος

Μέλος :                 Λυκώνη Δέσποινα

Μέλος :                 Τρίφων Ελένη

Μέλος :                 Πασχάλογλου Χαράλαμπος

Μέλος :                 Καφαλτζής Κωνσταντίνος

 

Σχολικό Έτος 2014 / 2015

Πρόεδρος :         Γρούνη Φωτινή

Αντιπρόεδρος : Κρικέλης Δημήτριος

Ταμίας :                Μαστραντώνης Κυριάκος

Γραμματέας :     Χατζή Κωνσταντίνα

Μέλος :                 Μπούρδας Ελευθέριος

Μέλος :                 Λυκώνη Δέσποινα

Μέλος :                 Τρίφων Ελένη

Μέλος :                 Πασχάλογλου Χαράλαμπος

Μέλος :                 Καφαλτζής Κωνσταντίνος

 

Σχολικό Έτος  2013 / 2014

Πρόεδρος :         Γρούνη Φωτινή

Αντιπρόεδρος : Κρικέλης Δημήτριος

Ταμίας :                Μαστραντώνης Κυριάκος

Γραμματέας :     Χατζή Κωνσταντίνα

Μέλος :                 Μπούρδας Ελευθέριος

Μέλος :                 Λυκώνη Δέσποινα

Μέλος :                 Τρίφων Ελένη

 

 

 

Σχολικό Έτος  2012 / 2013

Πρόεδρος :        Γρούνη Φωτινή

Αντιπρόεδρος : Κρικέλης Δημήτριος

 

Σχολικό Έτος  2011 / 2012

Πρόεδρος :        Γρούνη Φωτινή

Αντιπρόεδρος : Παράσχου Αναστασία

 

Σχολικό Έτος  2010 / 2011

Πρόεδρος :        Γρούνη Φωτινή

Αντιπρόεδρος : Μαλαματένιος Γεώργιος

 

Σχολικό Έτος  2009 / 2010

Πρόεδρος :        Ανδρεάδης Αιμίλιος

Αντιπρόεδρος : Μαλαματένιος Γεώργιος

 

Σχολικό Έτος  2008 / 2009

Πρόεδρος :        Ανδρεάδης Αιμίλιος

Αντιπρόεδρος : Μαλαματένιος Γεώργιος

 

Σχολικό Έτος  2007 / 2008

Πρόεδρος :        Ανδρεάδης Αιμίλιος

Αντιπρόεδρος : Ζήκου Λαμπρινή


Umsetzung hmf GmbH

Copyright © Griechische Schule Mannheim